Sæbe uden klor til aluminium

Flydende sæbe uden klor til aluminium. Anvendes til opvaskemaskiner med blødgøringsanlæg og automatisk sæbedosering.

Er velegnet til opvask af stærkt tilsmudsede emner. Giver glas og rustfrit stål en blank overflade.

Gå til opvaskemaskiner

Specifikation:

Indeholder Natriummetasilicat

pH-værdi: 13,4 i konc., 10,5 i 0,3% opløsning

Må kun opbevares i originalemballage

Opbevares utilgængeligt for børn

DKK 150,00 ekskl. moms

Indeholder 10 liter.

Back to Top